Fascynujące pomysły zasługują na wsparcie. My pomagamy to wsparcie uzyskać.

Pozyskanie dotacji unijnych to wyzwanie dla każdej organizacji. Wymaga zaangażowania grupy ludzi odpowiedzialnych za wszystkie aspekty projektu. W normalnych warunkach rzadko zdarza się aby firmy mogły sobie pozwolić na dedykowanie całego potrzebnego Zespołu osób do terminowego i solidnego przygotowania wniosku o dotację.

Sam proces pisania wniosku o dotację jest również dość skomplikowany i wymaga ogromnego nakładu czasu i energii na zapoznanie się ze wszystkimi wymogami.

  • Wsłuchujemy się w to czego potrzebujesz.
  • Wspólnie analizujemy pomysł i doradzamy najkorzystniejsze możliwości dofinansowania.
  • Przygotowujemy pełne analizy marketingowe i biznesowe.
  • Wypełniamy wniosek, pomagamy zebrać wszystkie dokumenty i składamy go w Twoim imieniu.
  • W razie konieczności przygotowujemy wszelkie uzupełnienia i prowadzimy korespondencję z instytucją finansującą.