Kontakt

Siedziba

BMF Sp . z.o.o
ul.Kwiatowa 33 , 55-330 Źródła
tel. +48 535-528-800  
e-mail : biuro@bmfgrupa.pl

Oddział Terenowy w Gdyni 


Małgorzata Kaźmierczak 
tel. + 48 691-198-488
e-mail: malgosia@bmfgrupa.pl

Oddział Terenowy we Wrocławiu


Joanna Kozakiewicz
tel. +48 535-528-800                                  
e-mail : biuro@bmfgrupa.pl